"דקלם את הנאום בלשון קלה ורהוטה. כי אם תפריז בהטעמות כפי שנוהגים רבים
משחקנינו, מוטב לי שכרוז העיר ידקלם את שורותיי.

ושים לב שלא תרבה לנסר את האוויר בידך, כך, אלא נהג בעדינות... אך אל תהיה
רכרוכי יתר-על-המידה, אלא הנח לשיקול דעתך להנחות אותך.

 התאם את הפעולה למלה ואת המלה לפעולה...

ובכן, אם המשחק לוקה ביותר או חסר, הגם שהוא מבדח את דעתם של חסרי-הדעת,
הוא מצער את אניני-הטעם וטעמם ולו גם טעם יחיד, חייב להיות שקול בעיניכם
כנגד אולם ומלואו." 
                          מתוך "המלט" מאת שייקספיר

 

Powered by Vital - בניית אתרים | Designed by Ktim