גל כפיר | Gal Kfir

CV
קורות חיים

עברית

Showreel
וידאו

Voice Over
קול

Press
עיתונות

Gal Kfir | גל כפיר