דיקלה | Dikla

CV
קורות חיים

עברית

Showreel
וידאו

Voice Over
קול

Press
עיתונות

Dikla | דיקלה