עודד לאופולד | Lopold Oded

CV
קורות חיים

עברית

Showreel
וידאו

Voice Over
קול

Press
עיתונות

Lopold Oded | עודד לאופולד