גלי וקסלר | Gali Veksler

CV
קורות חיים

עברית

Showreel
וידאו

Voice Over
קול

Press
עיתונות

Gali Veksler | גלי וקסלר