דן סחר | Dan Sahar

CV
קורות חיים

עברית

Showreel
וידאו

Voice Over
קול

Press
עיתונות

תסריטאי ובמאי
Dan Sahar | דן סחר