רועי נשיא | Roy Nasee

CV
קורות חיים

עברית

Showreel
וידאו

Voice Over
קול

Press
עיתונות

Roy Nasee | רועי נשיא